f01 f02 f03 foto101 foto102 foto103 foto104 foto105 foto_106 foto_107 foto_108 foto_109 foto_110 foto_111 foto_112 foto_113 foto_114 foto_115 foto_117
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Informacje ogólne - Projekt parasolowy OZE - Informator - Tuszów Narodowy.

 

Pobierz PDF

Informacje ogólne

 

Osoby, które składały deklarację uczestnictwa w Projekcie Odnawialne Źródła Energii w Gminie Tuszów Narodowy, w najbliższych dniach otrzymają drogą pocztową umowę, dotyczącą przeprowadzenia inwentaryzacji budynku pod kątem możliwości montażu zadeklarowanej instalacji, jak również ostatecznego doboru rodzaju i mocy wg. zapotrzebowania.

Inwentaryzację przeprowadzała będzie firma PRO-IN-TECH z Rzeszowa, warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wpłata kwoty 98,40 zł brutto na wskazany w umowie numer konta bankowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2017.

Inwentaryzacja przeprowadzona będzie do 24.02.2017 roku.

W sprawach technicznych informacji udziela Pan Grzegorz Lubas, odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji budynków, telefon: 694 479 354.

Wzór umowy


Wzór umowy użyczenia nieruchomości dla potrzeb realizacji projektu


- szacunkowe_koszty_oze_15_procent_wkladu.jpg

Szacunkowe koszty montażu odnawialnych źródeł energii OZE przy 15 % wkładzie własnym - wersja PDF

Oświadczenie dotyczące budynków mieszkalnych w budowie


Przedłużenie terminu składania dokumentów OZE oraz obniżenie kwoty wkładu własnego

Informujemy mieszkańców Gminy Tuszów Narodowy zainteresowanych udziałem w projekcie parasolowym OZE, że na dzień 25.11.2016 r. wpłynęło 170 deklaracji, w związku z tym Gmina Tuszów Narodowy będzie aplikowała o środki w partnerstwie z innymi gminami.

Na ostatnim konwencie wójtów, który odbył się 29 listopada w Tuszowie Narodowym wójtowie gmin ustalili, że wkład własny finansowy mieszkańców do projektu wyniesie 15% jego wartości. Dotyczy to złożonych deklaracji i tych, które jeszcze będzie można złożyć.

Ta korzystna dla mieszkańców zmiana nastąpiła po analizie wytycznych Urzędu Marszałkowskiego dotyczących opracowywania projektu w ramach RPO województwa podkarpackiego Oś Priorytetowa Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Nabór wniosków do Urzędu Marszałkowskiego, potrwa do 2 marca 2017 roku. W związku z tym przedłuża się termin składania deklaracji w Gminie Tuszów Narodowy do dnia 15 grudnia 2016 r.

Andrzej Głaz
Wójt Gminy Tuszów Narodowy


Przedłużenie terminu składania dokumentów

Informujemy mieszkańców Gminy Tuszów Narodowy zainteresowanych udziałem w projekcie parasolowym OZE, że na dzień 7.11.2016r. wpłynęło 100 deklaracji, w związku z tym Gmina Tuszów Narodowy będzie aplikowała o środki w partnerstwie z innymi gminami. W gminach tych trwają jeszcze spotkania informacyjne i nabory deklaracji. Dlatego przedłuża się jeszcze termin składania deklaracji w Gminie Tuszów Narodowy do dnia 25 listopada 2016 r.


Gmina Tuszów Narodowy informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Tuszów Narodowy.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia – kryteria rekrutacji, oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE (wzory ww. dokumentów są dostępne w zakładce: Dokumenty do pobrania -> Projekt OZE). Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie od 24.10.2016 r. do 7.11.2016 r. (osobiście lub pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu). Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.


Regulamin naboru ankiet mieszkańców w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii planowanych do realizacji przez Gminę Tuszów Narodowy

Prezentacja „Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego” ze spotkania z mieszkańcami Gminy Tuszów Narodowy


Informacja dotycząca projektów parasolowych


 Informacja o projekcie


 

Opublikował: Łukasz Furtek
 • Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
 • Serwis informacyjno - usługowy dla przedsiębiorcy
 • Własna firma w sześciu krokach
 • Krajowa Administracja Skarbowa
 • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Karta dużej rodziny
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą
 • Portal gdziecko.pl
 • Rodzina 500+
 • Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie
 • Świadomi zagrożenia
 • Wybory Prezydenta RP 2015
 • Podkarpackie
 • Wrota Podkarpackie
 • Powiat Mielecki
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • STOP Korupcji
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Kapitał ludzki
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Regionaly Ośrodek EFS
 • Orlik 2012
Gmina Tuszów Narodowy,
Tuszów Narodowy 225, 39-332 Tuszów Narodowy
tel.: 17 774 37 20, email: gmina@tuszownarodowy.pl
NIP: 817-198-47-40
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x