f01 f02 f03 foto101 foto102 foto103 foto104 foto105 foto_106 foto_107 foto_108 foto_109 foto_110 foto_111 foto_112 foto_113 foto_114 foto_115 foto_117
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Lokalny Program Rewitalizacji - Informator - Tuszów Narodowy.

 

Pobierz PDF

Lokalny Program Rewitalizacji

 

- znaki_-_rewiatalizacja.jpg

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja - rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie lokalnego programu rewitalizacji.

Czym jest obszar zdegradowany?

Obszar zdegradowany - obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:
1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub
2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub
3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub
4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

W jakim celu tworzony jest Lokalny Program Rewitalizacji?

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) - to podstawowe narzędzie rewitalizacji, którego podstawą powinno być wyznaczenie obszarów wymagających działań oraz przedstawienie całościowej strategii ich prowadzenia.


Gmina Tuszów Narodowy realizuje projekt pn. „Ożywienie obszarów zdegradowanych w gminie Tuszów Narodowy – wypracowanie dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Tuszów Narodowy, w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego. Projekt o wartości 45 000,00 zł otrzymał dofinansowanie Zarządu Województwa Podkarpackiego w wysokości 37 800,00 zł ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Projekt jest realizowany w dwóch etapach:

Etap I – obejmuje diagnozę obszaru gminy, w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Etap II – proces przygotowanie dokumentu, jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji, który będzie obrazował działania w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej i kulturowej; zmierzające do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Opracowywaniu dokumentu towarzyszyć będzie proces konsultacji - będzie on przeprowadzany wielostopniowo i ma na celu zorientowanie się w potrzebach i oczekiwaniach lokalnych wspólnot, tak by lepiej zdiagnozować te obszary, które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia.


Wójt Gminy Tuszów Narodowy informuje o zamiarze rozpoczęcia konsultacji społecznych, z dniem 11 października 2016 r. oraz serdecznie zaprasza na pierwsze z cyklu spotkań rewitalizacyjnych, które odbędzie się 18 październia 2016 roku (wtorek) w sali nr 10 Urzędu Gminy w Tuszowie Narodowym o godzinie 8.00.

Do konsultacji społecznych można włączyć się poprzez wypełnienie niżej zamieszczonej ankiety, która pozwoli zdiagnozować najważniejsze problemy obszaru naszej gminy.

Ankieta - Rewitalizacja Gminy Tuszów Narodowy w latach 2016 – 2022

Do dyspozycji mieszkańców uruchomiono skrzynkę e-mail: rewitalizacja@tuszownarodowy.pl oraz dyżury pracownika Urzędu Gminy, pokój nr 9 w godzinach pracy urzędu.


Wójt Gminy Tuszów Narodowy serdecznie zaprasza mieszkańców na konferencję inaugurującą prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, której celem jest zapoznanie z pojęciem „rewitalizacji”, procesem jego opracowania i wdrażania.

Konferencja odbędzie się 11 października (wtorek) 2016 r. o godz. 13.30 w sali obrad Urzędu Gminy w Tuszowie Narodowym, pokój nr 10.


Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy

W związku z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tuszów Narodowy zachęcamy mieszkańców do włączenia się w zainicjonowany proces poprzez przesłanie wypełnionej karty propozycji projektu na adres e-mail: rewitalizacja@tuszownarodowy.pl lub dostarczenie do pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Tuszowie Narodowym w godzinach pracy w terminie do 13 lutego 2017 r.

Karta propozycji projektu


Wójt Gminy Tuszów Narodowy, w związku z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tuszów Narodowy, zaprasza mieszkańców do włączenia się w proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzez udział w konsulatach społecznych, które odbędą się 13 lutego 2017 r. o godz. 13.00 oraz 20 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w Sali obrad Urzędu Gminy w Tuszowie Narodowym (pokój nr 10).

UWAGA !!! Zmiana terminu warszatów !

Z przyczyn niezależnych, warsztaty zostały przełożone na 14 luty (wtorek) 2017 roku na godzinę 13.00.
Drugi termin nie ulega zmianie (20 luty 2017 r. o godz. 13.00)


Wójt Gminy Tuszów Narodowy przedstawia poniżej projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tuszów Narodowy na lata 2016 - 2022 do konsultacji społecznych. Uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać do dnia 20 marca br. na adres e-mail: rewitalizacja@tuszownarodowy.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Tuszowie Narodowym w pokoju nr 9, w godzinach pracy urzędu.

Opublikował: Łukasz Furtek
 • Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
 • Serwis informacyjno - usługowy dla przedsiębiorcy
 • Własna firma w sześciu krokach
 • Krajowa Administracja Skarbowa
 • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Karta dużej rodziny
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą
 • Portal gdziecko.pl
 • Rodzina 500+
 • Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie
 • Świadomi zagrożenia
 • Wybory Prezydenta RP 2015
 • Podkarpackie
 • Wrota Podkarpackie
 • Powiat Mielecki
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • STOP Korupcji
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Kapitał ludzki
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Regionaly Ośrodek EFS
 • Orlik 2012
Gmina Tuszów Narodowy,
Tuszów Narodowy 225, 39-332 Tuszów Narodowy
tel.: 17 774 37 20, email: gmina@tuszownarodowy.pl
NIP: 817-198-47-40
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x