f01 f02 f03 foto101 foto102 foto103 foto104 foto105 foto_106 foto_107 foto_108 foto_109 foto_110 foto_111 foto_112 foto_113 foto_114 foto_115 foto_117
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony pozostałe - Fundusze unijne - Fundusze - Tuszów Narodowy.

 

Pobierz PDF

pozostałe

 

„Twórzmy szanse dla bezrobotnych poprzez nabywanie nowych umiejętności” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. 

Głównym celem  projektu jest przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia na skutek procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych dzięki zapewnieniu pomocy osobom zagrożonym utratą pracy a także tym, którzy pracę utracili - w znalezieniu nowego zatrudnienia. Pomoc realizowana jest poprzez doradztwo zawodowe, w tym tworzenie Indywidualnych Planów Działania, szkolenia zawodowe (kurs spawania, kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie) oraz pośrednictwo pracy. Działania te pomagają  beneficjentom ostatecznym w dostosowaniu się do funkcjonowania  w zmienionych warunkach społeczno-ekonomicznych.
W ramach projektu  wsparciem objętych zostało 20 osób

Termin realizacji projektu: 01.12.2006 r. – 30.06.2007 r.
 
------------------------------
„Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tuszów Narodowy”  - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.

W ramach projektu wsparciem objęto 20 osób zagrożonych utratą pracy a także tych, którzy pracę utracili. Pomoc realizowana jest poprzez doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe (kurs prawo jazdy kat. C i C+E, kurs kosmetyczki) oraz pośrednictwo pracy.

Termin realizacji projektu: 01.12.2006 r. – 31.10.2007 r.
 

------------------------------
„Przebudowa drogi gminnej Grochowe II – Dębiaki”  - Projekt zrealizowany w ramach ZPORR, Priorytet 3-Rozwój Lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie

Całkowita wartość projektu: 528 352,58 PLN w tym:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 264 176,29 PLN
- budżet państwa - 52 835,26 PLN
- budżet gminy – 211 341,03 PLN

Termin realizacji: 31.08.2006 -18.12.2006 r.
 

„Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Grochowem” – projekt zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów Wiejskich, Priorytet 2 Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich; Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowegoCałkowita wartość projektu: 99 851,28 PLN  w tym:
- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej  65 487,00 PLN
- budżet gminy – 34 364,28 PLN

Termin realizacji: Kwiecień-grudzień 2005 r.

 „Budowa placu z urządzeniem terenów zielonych, Parku i miejsc wypoczynku i alei im. Gen. W. E. Sikorskiego, Parkingów wokół Placu i przy Urzędzie Gminy wraz ze zjazdem na drogę powiatową, odwodnienie parkingów."
Projekt zrealizowany w ramach programu SAPARD Działanie 4 „Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”
Całkowita wartość projektu 299 158,19 zł w tym:
- środki  pochodzące z Unii Europejskiej 85 187,07 PLN
- środki krajowe 28 395,69 PLN
- budżet gminy 148 793,67 PLN

Termin realizacji: 15.07.2004 -30.09.2004 r.


„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malinie Etap I zad II" – projekt zrealizowany w ramach programu SAPARD
Całkowita wartość projektu 1 431 908,33 PLN w tym:
 - dofinansowanie w ramach Programu SAPARD  1 000 335,83 PLN

„Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompownia Główna w miejscowości Malinie Etap I zad. I "– projekt zrealizowany w ramach Programu SAPARD

Całkowita wartość projektu 877 400,00 PLN w tym:
- dofinansowanie w ramach Programu SAPARD  462 126,58 PLN


„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grochowe I - Goźlin w km 0+000 - 1+605" - projekt zrealizowany w ramach Programu SAPARD,
 - oś: Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy - Działanie 3 – Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich
- Schemat Drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich
Całkowita wartość  projektu 377 202,11 PLN
środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 198 031,11 PLN
środki krajowe 66 010,37 zł   
Środki własne JST 113160,63 PLN

Termin realizacji: 02.08.2004 r. do 21.09.2004 r.

„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Borki Nizińskie w km 0+000 - 1+193" - projekt zrealizowany w ramach programu SAPARD
Całkowita wartość projektu - 282 146,77 PLN w tym:
- środki pochodzące z Unii Europejskiej w kwocie 148 127,06 PLN
- środki krajowe 49 375,68 PLN
- środki własne JST  84 644,03 PL

Termin realizacji: sierpień-wrzesień 2004 r.

 „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grochowe - Antońka w km 0+000 - 1+584" – projekt zrealizowany w ramach programu SAPARD
Całkowita wartość inwestycji  454 998,60 PLN
- środki pochodzące z Unii Europejskiej  w kwocie 238 874,27 PLN
- środki krajowe 79 624,75 zł i zł)
- środki własne JST 136499,58 PLN

Termin realizacji: sierpień – wrzesień 2004 r.

Opublikował: Łukasz Furtek
 • Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
 • Serwis informacyjno - usługowy dla przedsiębiorcy
 • Własna firma w sześciu krokach
 • Krajowa Administracja Skarbowa
 • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Karta dużej rodziny
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą
 • Portal gdziecko.pl
 • Rodzina 500+
 • Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie
 • Świadomi zagrożenia
 • Wybory Prezydenta RP 2015
 • Podkarpackie
 • Wrota Podkarpackie
 • Powiat Mielecki
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • STOP Korupcji
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Kapitał ludzki
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Regionaly Ośrodek EFS
 • Orlik 2012
Gmina Tuszów Narodowy,
Tuszów Narodowy 225, 39-332 Tuszów Narodowy
tel.: 17 774 37 20, email: gmina@tuszownarodowy.pl
NIP: 817-198-47-40
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x