f01 f02 f03 foto101 foto102 foto103 foto104 foto105 foto_106 foto_107 foto_108 foto_109 foto_110 foto_111 foto_112 foto_113 foto_114 foto_115 foto_117
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony RPO WP 2007-2013 - Fundusze unijne - Fundusze - Tuszów Narodowy.

 

Pobierz PDF

RPO WP 2007-2013

 
- rpo.gif
PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE ZREALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWDZTWA PODKARPACKIEGO 2007-2013 (RPO WP)
 
2013
Kompleksowa termomodernizacja 7 budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszów Narodowy
 • Kwota dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 886 040,35 PLN
 • Wkład finansowy z budżetu gminy 302 138,65 PLN
 • Koszt całkowity zadania 1 188 179,00 PLN
 
Budynek Urzędu Gminy w Tuszowie Narodowym
Zakres prowadzonych robót obejmował:
 • docieplenie ścian budynku oraz izolacje piwnic i stropodachu, wymianę kotła na kondensacyjny kocioł gazowy o max mocy 87kW, modernizacja instalacji c. o., montaż grzejników płytowych, - budowę wew. instalacji gazowej
 • osuszenie i wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentów, remont posadzek w piwnicach
 • częściową wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych, remont klatki schodowej, oraz posadzek w korytarzach, malowanie pomieszczeń biurowych, przebudowę instalacji elektrycznych - montaż ogniwa fotowoltanicznego – panel o mocy 500 kW, oraz wykonanie nowych tynków elewacyjnych

Łączny koszt zadania wyniósł: 524 196,86 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 385 815,85 PLN

 
Budynek Sali Gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum im. J P II w Tuszowie Narodowym
Zakres prowadzonych robót obejmował:
 • modernizację wewnętrznej instalacji grzewczej c.o. wraz z budową kotłowni gazowej
 • docieplenie ścian oraz fundamentów
 • wykonanie nowych tynków elewacyjnych
 • częściową wymianę stolarki okiennej
 • przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej – montaż elektrycznych paneli fotowoltanicznych
 • montaż kolektorów słonecznych

Łączny koszt zadania wyniósł: 226 648,52 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 182 045,03 PLN

 
Budynek Domu Ludowego w Maliniu
Zakres prowadzonych robót obejmował:
 • docieplenie fundamentów, ścian budynku
 • wykonanie nowych tynków elewacyjnych
 • częściową wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • ocieplenie stropu
 • montaż ogrzewania gazowego typu dmuchawy

Łączny koszt zadania wyniósł: 209 069,69 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 161 756,65 PLN

 
Budynek Domu Ludowego w Czajkowej
Zakres prowadzonych robót obejmował:
 • docieplenie ścian budynku, fundamentów
 • częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • docieplenie ścian fundamentu
 • ocieplenie stropu poddasza
 • wykonanie nowych tynków elewacyjnych

Łączny koszt zadania wyniósł: 73 900,34 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 40 807,35 PLN

 
Budynek Stacji Uzdatniania Wody w Jaślanach
Zakres prowadzonych robót obejmował:
 • docieplenie ścian nadziemia styropianem
 • docieplenie ścian fundamentowych styropianem wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych
 • częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych
 • docieplenie stropu nad parterem wełna mineralna

Łączny koszt zadania wyniósł: 99 984,76 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 74 889,12 PLN

 
Budynek Domu Strażaka w Grochowem
Zakres prowadzonych robót obejmował:
 • docieplenie scian zewn. i ścian fundamentowych
 • docieplenie pow. kominów
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej wraz z odkopaniem i osuszeniem fundamentów
 • wykonanie tynków zew. cienkowarstwowych
 • wymiana drzwi zew. w elewacji wschodniej
 • wymiana okien drewnianych w poziomie poddasza w elewacjach południowej i północnej

Łączny koszt zadania wyniósł: 54 343,25 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 40 726,35 PLN

Termomodernizację w/w obiektów zrealizowano w ramach „Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Inwestycja przyniesie oszczędności w wydatkach na ogrzewanie i energię elektryczną, poprawi estetykę i funkcjonalność budynków.
 
2012
Projekt: "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"
Projekt partnerski realizowany przy współpracy z samorządami z terenu województwa podkarpackiego w ramach III osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne”
Lider projektu - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 • Beneficjent: Województwo Podkarpackie
 • Całkowita wartość projektu z podziałem dla Gminy Tuszów Narodowy - 479.141 PLN
 • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego (EFRR) przypadająca na Gminę Tuszów Narodowy - 402. 602 PLN
 • Wkład własny – 71. 049 PLN
 • Okres realizacji projektu: lata 2009 - 2013

W realizacji projektu uczestniczy 179 jednostek samorządu terytorialnego z terenu całego województwa podkarpackiego (miasta, powiaty i gminy)

Zasadniczym celem Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Efektem realizacji ww. celu będzie m.in. podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a to prowadzi do wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki województwa podkarpackiego. Ponadto zakłada się istotny wpływ tego Projektu na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa. Realizacja rozwiązań będących przedmiotem Projektu wymusi rozwój infrastruktury łącz telekomunikacyjnych na tym obszarze.Zakres przedmiotowy Projektu umożliwi Stronom cyfrową komunikację wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem, a urzędem. Na pakiet produktów będą się składały jednostkowe pakiety produktów, wdrożone z osobna dla każdego z Partnerów Projektu. W wyniku realizacji Projektu Partner stanie się właścicielem jednostkowego pakietu produktów.

W ramach projektu Gmina Tuszów Narodowy otrzyma m.in.:
serwer wraz z licencją na system operacyjny, platformę workflow (serwer), antywirus (serwer) typu A - 1 szt., sprzęt aktywny LAN Przełącznik typu B (48 portowy) - 1 szt., projekt i budowa sieci LAN - łącznie 32 gniazd, zabezpieczenie brzegu sieci i VPN typu B - 1 szt., zestawy komputerów stacjonarnych - 25 szt. (w zestawie: komputer, mysz, klawiatura, system operacyjny), komputery przenośne (notebooki) - 4 szt. (w zestawie: komputer, mysz, system operacyjny), monitory komputerowe - 25 szt., pakiet oprogramowania biurowego - 29 szt., program antywirusowy (klient) - 29 szt., urządzenie Biura Obsługi Klienta typu A - 1 szt., infomat wewnętrzny - 1 szt., licencja Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz platformy workflow - 29 szt., zestawy do podpisu cyfrowego (kwalifikowanego) - 9 szt.

 
2010
Utworzenie Centrum Pamięci Generała Władysława Sikorskiego – dobudowa sal muzealno - wystawowych przy domu urodzenia gen. Władysława Sikorskiego
Projekt zrealizowano w ramach VI osi priorytetowej – „Turystyka i kultura”,
 • Umowa o dofinansowanie nr: UDA – RPPK.06.00.00-18-085/09-00 z dnia 25 marca 2010r.,
 • Całkowita wartość projektu: 515 335,20PLN,
 • kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 437 968,55 PLN,
 • okres realizacji projektu: od 01.03.2010r. do 15.10.2010r.,

zakres rzeczowy projektu - w ramach projektu zmodernizowano istniejący budynek – dom urodzenia gen. Władysława Sikorskiego oraz dobudowano skrzydło budynku dwukondygnacyjnego (parter i poddasze użytkowe). Rozbudowa objęła także instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną, oraz gazową instalację centralnego ogrzewania. Dodatkowo w ramach projektu budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (poprzez budowę podjazdu oraz przystosowanie sanitariatów). W ramach projektu zainstalowano monitoring telewizji przemysłowej CCTV oraz doposażono obiekt w niezbędny sprzęt. Ponadto zainstalowano systemy cyfrowe do digitalizacji zasobów bibliotecznych.

 
Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienia bezpiecznych warunków gospodarowania na terenie Gminy Tuszów Narodowy pod względem zagrożeń naturalnych
i technologicznych.
Projekt zrealizowano w ramach IV osi priorytetowej – Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 – „zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom”
 • Umowa o dofinansowanie nr: UDA-RPPK.04.04.00-18-055/09-00 z dnia 26 maja 2010r.,
 • Całkowita wartość projektu: 718 329,99 PLN,
 • kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 610 580,49 PLN,
 • okres realizacji projektu: od 13.01.2010r. do 30.07.2010r.,

zakres rzeczowy projektu - w ramach projektu został zakupiony nowoczesny, średni wóz strażacki marki RENAULT – Midlum 300.14 4x4, do działań ratowniczo – gaśniczych z napędem uterenowionym 4x4. Wartość inwestycji, podniosła szczególnie dostawa specjalistycznego wyposażenia przeznaczonego do działań pożarniczo-ratowniczych, które zostało zamontowane na wozie.
 
Unowocześnienie bazy systemu opieki społecznej na terenie Gminy Tuszów Narodowy poprzez modernizację, poprawę warunków lokalowych i dostosowanie do obowiązujących standardów.
Projekt zrealizowano w ramach V osi priorytetowej – Infrastruktura publiczna, działanie 5.2 - Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat B,
 • Umowa o dofinansowanie nr: UDA – RPPK.05.02.00-18-091/09-00 z dnia 26 maja 2010r.,
 • Całkowita wartość projektu: 401 497,40 PLN,
 • kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 254 557,21 PLN,
 • okres realizacji projektu: od 17.06.2009r. do 24.09.2010r.,

zakres rzeczowy projektu - projekt, którego celem jest poprawa warunków technicznych Świetlicy Socjoterapeutycznej w Borkach Nizińskich oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja projektu umożliwiła kompleksowy remont budynku świetlicy, który nie był remontowany od ponad 30 lat. W świetlicy zostały zastosowane nowoczesne technologie, m.in. ekologiczna, przydomowa oczyszczalnia ścieków oraz geotermalna pompa cieplna wraz z sondą gruntową, co zminimalizowało koszty energii i utrzymania obiektu. Zmieniła się także estetyka otoczenia świetlicy – powstały miejsca parkingowe oraz zostały zagospodarowane tereny zielone wokół obiektu. Dodatkowo obiekty zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażone w sprzęt komputerowy i sportowy.

 
2009
Przebudowa drogi gminnej Grochowe Ławnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą
km 0+000 – 4+302,
Projekt zrealizowano w ramach II osi priorytetowej – „Infrastruktura techniczna”, działanie 2.1 – „Infrastruktura komunikacyjna”,
 • Umowa o dofinansowanie nr: UDA – RPPK.02.01.00-18-007/08-00 z dnia 14 maja 2009 r.,
 • całkowita wartość projektu - 2 210 902,32 PLN,
 • kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 1 470 952,46 PLN,
 • okres realizacji projektu: od 07.04.2009r. do 11.09.2009r.

zakres rzeczowy projektu – kompleksowa inwestycja polegająca na remoncie dróg gminnych klasy L, o łącznej długości odcinka 4,32 km, wybudowano IV zatoki postojowe, parking dla samochodów osobowych (na 24 msc. postojowe), chodnik oraz oświetlenie uliczne.

 
Oprac. G. Niedbała
 • Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
 • Serwis informacyjno - usługowy dla przedsiębiorcy
 • Własna firma w sześciu krokach
 • Krajowa Administracja Skarbowa
 • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Karta dużej rodziny
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą
 • Portal gdziecko.pl
 • Rodzina 500+
 • Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie
 • Świadomi zagrożenia
 • Wybory Prezydenta RP 2015
 • Podkarpackie
 • Wrota Podkarpackie
 • Powiat Mielecki
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • STOP Korupcji
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Kapitał ludzki
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Regionaly Ośrodek EFS
 • Orlik 2012
Gmina Tuszów Narodowy,
Tuszów Narodowy 225, 39-332 Tuszów Narodowy
tel.: 17 774 37 20, email: gmina@tuszownarodowy.pl
NIP: 817-198-47-40
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x