f01 f02 f03 foto101 foto102 foto103 foto104 foto105 foto_106 foto_107 foto_108 foto_109 foto_110 foto_111 foto_112 foto_113 foto_114 foto_115 foto_117
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 - Fundusze krajowe - Fundusze - Tuszów Narodowy.

 

Pobierz PDF

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015

 
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015
Etap II - Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój
 
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015
 
„Remont drogi gminnej nr: 10 3616R Malinie – Chrząstów w km 0+000
do 0 +800,00”
 
Zadanie finansowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
 
Termin realizacji: kwiecień - czerwiec 2015 r.

Cel: przebudowa dróg gminnych o łącznej dł. 800 mb i szerokości 5m.

Dotacja - budżet państwa: 219 055,08 PLN
Wkład własny: 219 054,00 PLN
Koszt całkowity zadania: 438 109,08 PLN 


 „Remont drogi gminnej nr 10 3631 R Sarnów przez wieś w km 0+000 do 0+741

 • Inwestor  Gmina  Tuszów Narodowy
 • Wartość projektu – 167.733,35 PLN
 • Środki budżetu państwa (dotacja) – 50.320 PLN
 • Środki budżetu gminy – 117 413,35 PLN
 • Okres realizacji inwestycji – 23.05.2012 – 25.06.2012
Łącznie przebudowano  741 mb  odcinka drogi gminnej klasy L, wykonując nową    nawierzchnię asfaltowo-bitumiczną na szerokość jezdni  5,0 m.
Inwestor  wykonał wzmocnienie konstrukcji  nawierzchni; 5cm warstwa ścieralna, 10cm podbudowa
 z kruszywa kamiennego łamanego 0/32  uzupełniono zniszczone pobocza z kruszywa kamiennego łamanego 0/32 zagęszczonego mechanicznie na szerokości 0,5m – grubość 10cm. Przekrój przebudowywanej drogi daszkowy 2%. Szerokość jezdni 5,0m w km 0+000 do 0+057,30 oraz 4,0 m w km 0+057,30 do 0+741,00 nie wykraczająca poza granice pasa drogowego. Istniejącą drogę  wyprofilowano   i zagęszczono pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Inwestor  wyk. odwodnienia spadkami podłużnymi  i poprzecznymi skierowane do przyległego terenu.
W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu na remontowanym odcinku drogi oraz na parkingu i drogach z remontowanym odcinkiem bezpośrednio powiązanych umieszczono: oznakowanie pionowe w postaci znaków ostrzegawczych, nakazu, zakazu w tym informacyjnych oraz ogrodzenie łańcuchowe na wysokości istniejącego parkingu przylegającego do remontowanej jezdni.
 
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015
 
Inwestycję zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015

Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
 
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015
 
 „Przebudowa  i poprawa systemu bezpieczeństwa sieci dróg gminnych  Malinie-Osiedle”
 • Beneficjent  Gmina  Tuszów Narodowy
 • Wartość projektu – 2. 811.761 PLN
 • Środki budżetu państwa (dotacja)  – 1.405.400 PLN
 • Środki budżetu gminy – 1.406.361 PLN
 • Okres realizacji inwestycji – 18.04.2011 – 28.10.2011
Zakres wykonanej i oddanej do eksploatacji  inwestycji obejmował gruntowną  przebudowę istniejących ulic -
8 odcinków o szerokości 3,5 – 5,0 m o nawierzchni bitumicznej lub gruntowej na ulice o szerokości 5,0 m z betonu asfaltowego o łącznej   długości 2.312,97 km. Zakres rzeczowy zakładał również odtworzenie 
i budowę  rowów przydrożnych z wykonaniem  odcinkowo  rowu krytego i urządzeń oczyszczania wody opadowej, przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi, w  tym również przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych.
Dzięki zrealizowanej Inwestycji osiedle w Maliniu nabrało nowego podmiejskiego wyglądu, i stało się  wizytówką gminy. Warto wspomnieć, iż dzięki pozyskanym środkom powstał również  parking z 9 msc. postojowymi dla samochodów osobowych w pobliżu Zespołu Szkół w Maliniu.
 
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015
 
Inwestycję zrealizowano w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

„Przebudowa i poprawa systemu bezpieczeństwa układu dróg gminnych Malinie-Ławnica”

 • Beneficjent Gmina Tuszów Narodowy
 • Wartość projektu – 1.117.587,71 PLN
 • Środki budżetu państwa (dotacja) – 558.700,00 PLN
 • Środki budżetu gminy – 558.887,71
 • Okres realizacji inwestycji – 23.03.2010 – 30.09.2010

W ramach wykonanej i oddanej do eksploatacji inwestycji, gruntownie przebudowano drogę gminą nr: 10 3620R Malinie-Ławnica - klasy L, o łącznej długości odcinka 2.190,70 mb. Inwestor wykonała nową nawierzchnię asfaltowo-bitumiczną na szerokości jezdni 5,0 m.
Zakres inwestycji obejmował również: budowę parkingu o nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, i chodnika oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego czyli tzw. barier łańcuchowych.
Realizacja inwestycji przyczyniła się do: upłynnienia ruchu drogowego, poprawy komfortu jazdy użytkowników drogowych, zwiększenia dostępności do ważnych połączeń szlakowych na obszarze gminy jak również do głównych węzłów drogowych m.in. do drogi wojewódzkiej nr: 985 oraz drogi powiatowej Chorzelów – Trześń.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015

Inwestycję zrealizowano w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Opublikował: Łukasz Furtek
 • Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
 • Serwis informacyjno - usługowy dla przedsiębiorcy
 • Własna firma w sześciu krokach
 • Krajowa Administracja Skarbowa
 • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Karta dużej rodziny
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą
 • Portal gdziecko.pl
 • Rodzina 500+
 • Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie
 • Świadomi zagrożenia
 • Wybory Prezydenta RP 2015
 • Podkarpackie
 • Wrota Podkarpackie
 • Powiat Mielecki
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • STOP Korupcji
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Kapitał ludzki
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Regionaly Ośrodek EFS
 • Orlik 2012
Gmina Tuszów Narodowy,
Tuszów Narodowy 225, 39-332 Tuszów Narodowy
tel.: 17 774 37 20, email: gmina@tuszownarodowy.pl
NIP: 817-198-47-40
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x