Dziś jest piątek, 25 lipca 2014 r., imieniny jakuba, Krzysztofa, Walentyny


szukaj w serwisieAktualności

Gmina

Urząd Gminy

Rada Gminy

Jednostki organizacyjne

Centrum Pamięci Generała
W. Sikorskiego

Przetargi

Parafie

Stowarzyszenia i towarzystwa

Agroturystyka

Obwieszczenia

Galeria

Dokumenty do pobrania

Fundusze UE

Gazeta Tuszowska

Świetlica Socjoterapeutyczna

Profilaktyka

Katalog firm

Statystyka

Strategia Rozwoju Gmin

Kompleks boisk sportowych Orlik 2012

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015


gmina@tuszownarodowy.pl
Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu

historia.php
 

 

Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu działa w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Został utworzony na podstawie umowy o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zawartej przez Gminę Tuszów Narodowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego.


Jego utworzenie jest w dużej mierze zasługą wielomiesięcznych starań Wójta Gminy Tuszów Narodowy pana Andrzeja Kałuży. W stosunkowo krótkim czasie został rozbudowany budynek pawilonu szatniowego LKS „Sokół” Malinie. Utworzone pomieszczenia zostały zaadaptowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wnętrza zostały zagospodarowane zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz uwzględniają potrzeby w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych. Zakład rozpoczął działalność 27 grudnia 2007 roku.

Zakład został utworzony w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pochodzących z powiatu mieleckiego, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Praca w zakładzie ma przygotować zatrudnionych do życia w otwartym środowisku, poprzez rehabilitację zawodową i społeczną. Ponadto ważnym zadaniem jest udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład zatrudnia 32 pracowników niepełnosprawnych na 0,55 etatu określonego w ustawie. Dzienny wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej uzupełniany jest zajęciami rehabilitacyjnymi, trwającymi nie mniej niż 60 minut. Do działalności obsługowo - rehabilitacyjnej zatrudnionych jest 11 pracowników. Zakład posiada odpowiednie warunki do wykonywania rehabilitacji i zatrudnia specjalistę rehabilitanta. Zapewnia również swoim pracownikom doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną. Zespół programowy opracowuje z udziałem osoby niepełnosprawnej indywidualny program rehabilitacji. Taki sposób postępowania pozwala zaplanować działania, służące osiągnięciu optymalnego poziomu uczestnictwa pracownika w życiu społecznym i zawodowym. Program określa zakres i metody opanowania przez osobę niepełnosprawną sprawności niezbędnych do pracy. Zespół programowy okresowo dokonuje oceny efektów rehabilitacji oraz przygotowania zawodowego i społecznego.


Osobom niepełnosprawnym, które mają problemy z poruszaniem się, zapewniono bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem. Do tego celu służy specjalnie przystosowany i oznakowany samochód.

W Zakładzie utworzony jest fundusz aktywności, na który przekazywane są wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Środki z funduszu aktywności są przeznaczane na usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy, zakup sprzętu i wyposażenia, pomagającego osobom niepełnosprawnym w samodzielnym życiu, na rekreację i udział w życiu kulturalnym, oraz na pomoc w zaspokajaniu innych potrzeb.

Zakład jest przedsiębiorstwem całkowicie podporządkowanym potrzebom pracujących w nim osób niepełnosprawnych i służy ich aktywizacji oraz przygotowaniu do pełnego, samodzielnego życia w otwartym środowisku. Jego celem, jak każdego przedsiębiorstwa, jest przychód i zysk, który zależy od wydajności pracy, a więc również od procesu rehabilitacji społecznej pracowników.

Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu prowadzi usługi w zakresie niskonakładowego druku cyfrowego. Drukarnia przygotowuje materiały reklamowe (broszury i foldery), zaproszenia, wizytówki, kalendarze, dyplomy, oferty, gazetki, dokumenty personalizowane oraz druki okolicznościowe.

Wielką zaletą drukarni cyfrowej jest duża szybkość druku przy bardzo wysokiej jakości obrazu. Dodatkowo istnieje możliwość drukowania na wielu różnych podłożach oraz w szerokim przedziale gramatur. Oprócz tego brak konieczności przygotowywania formy drukowej znacząco obniża koszty, szczególnie przy nakładach małych oraz daje bardzo krótki czas uzyskania pierwszej odbitki. Ponadto całkowicie cyfrowa obróbka obrazu daje szereg możliwości, jak np. skalowanie oraz łatwe i pełne zarządzanie kolorem – w tym możliwość stosowania wielu dodatkowych kolorów oraz druku barwnego w różnych modelach koloru.

Nabywając produkty z oferty naszego zakładu możesz uzyskać duże ulgi wpłat na PFRON.

Współpracując z nami wspierasz osoby niepełnosprawne.
Tel./fax:  017 774 37 50

http://www.gzaz.pl

Email: zaz@tuszownarodowy.pl
drukarnia@gzaz.pl Jesteś 22144 osobą odwiedzającą nasz serwis