Dziś jest poniedziałek, 28 lipca 2014 r., imieniny Ady, Wiwiany, Sylwiusza


szukaj w serwisieAktualności

Gmina

Urząd Gminy

Rada Gminy

Jednostki organizacyjne

Centrum Pamięci Generała
W. Sikorskiego

Przetargi

Parafie

Stowarzyszenia i towarzystwa

Agroturystyka

Obwieszczenia

Galeria

Dokumenty do pobrania

Fundusze UE

Gazeta Tuszowska

Świetlica Socjoterapeutyczna

Profilaktyka

Katalog firm

Statystyka

Strategia Rozwoju Gmin

Kompleks boisk sportowych Orlik 2012

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015


gmina@tuszownarodowy.pl
AktualnościOgłoszenia - nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym
Ogłasza nabór  stanowisko pracy
PRACOWNIK SOCJALNY
            w pełnym wymiarze czasu pracy
 
I.                    Wymagania niezbędne:
 
1. Obywatelstwo polskie.
2. Nie karalność za przestępstwa popełnione umyślnie.
3. Posiadanie kwalifikacji pracownika socjalnego określonych w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.Nr 175, poz. 1362 z 2009 r.
z późniejszymi zmianami) tj. studia wyższe na kierunku praca socjalna, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, studia wyższe na kierunku: pedagogika, politologia, socjologia, psychologia, ukończone przed 1 maja 2004r.
 
II.                 Wymagania dodatkowe:
 
1. Znajomość zagadnień związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.
2. Umiejętność pracy w zespole.
3. Praktyczna umiejętność obsługi komputera.
 
III.              Zakres zadań na stanowisku:
 
1. Realizacja projektu w ramach POKL.
2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
3. Realizacja kontraktów socjalnych.
4. Świadczenie pracy socjalnej.
 
IV.              Wymagane dokumenty:
 
1.Życiorys (CV)
2. List motywacyjny.
3. Dokument poświadczający wykształcenie.
4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach (np. zaświadczenia, dyplomy, referencje itp.)
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym  lub pocztą na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ; 39-332 Tuszów Narodowy 225 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w terminie do dnia 24.09.2012 r.
Aplikacje, które wpłyną do GOPS po wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn. zmianami)
 
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.


11.09.2012 r.Jesteś 23460 osobą odwiedzającą nasz serwis